srijeda, 28. lipnja 2017.

Energetsko i magnetsko polje čovjeka i Zemlje, Izvadak iz knjige: „Uzrok i nastanak svih bolesti"

Između energetskog i magnetskog polja čovjeka i Zemlje postoji stalno uzajamno djelovanje u kojem se provodi zakon uzroka i posljediceČovjek je energetski snop koji odgovarajući svome mišljenju stvara svoja vlastita energetska polja, to jest magnetska polja. Svaki čovjek prema tome ima svoja energetska i magnetska polja koja odgovaraju njegovom načinu mišljenja i postupanja. Između njegovih magnetskih polja i magnetskih polja Zemlje postoji neprekidno uzajamno djelovanje: Reakcije Zemlje prenose se na čovjeka uzajamnim djelovanjem čovjeka i Zemlje, isto onako kao što se postupci čovjeka prenose na vibraciju Zemlje. To što čovjek nanosi svojoj Zemlji, svome stambenom planetu, on na temelju toga uzajamnog odnosa čovjeka i Zemlje nanosi samome sebi.

Zakon uzroka i posljedice djeluje i provodi se u svakoj ljudskoj misli. U svakoj uzbuđenosti i sklonosti već leži sjetva. Sve dok je čovjek još u tom kauzalnom zakonu, njegove su misli, riječi i djela ponovno posljedica njegovih odgovaranja, njegovih uzroka. Što dakle čovjek učini svojim bližnjima ili svojim subližnjima, životinjama, i Zemlji s njenim carstvima prirode, to će požeti on sam. Magnetska polja Zemlje registriraju sve postupke Zemljinih stanovnika, ljudi, a magnetske struje koje su nositelji tona velikog „Zemljinog čovjeka“, Zemlje, vraćaju natrag sve rezonancije, svejedno kakvog su izraza, pozitivnog ili negativnog, onome tko ih je odaslao: čovjeku. Ono što čovjek učini svom bližnjem i subližnjem, utisne se u njegovu vlastitu dušu. To biva zabilježeno u knjigu života, u dušu. Budući da sve počiva na vibraciji, čovjek ponovno prihvaća i prima u sebe vibraciju koju je nekad i sada odaslao i odašilje.

Zemljina magnetska polja registriraju svaku disonancu, naročito nasilja ljudi koja uzrokuju znatne poremećaje u zračnom prostoru, kao i u Zemlji i na njoj, na primjer atomskim pokusima i sličnim. Sve disonance bivaju sprovedene dalje preko magnetskih struja, nositelja tona Zemljinih magnetskih polja, koje se u prenesenom smislu mogu nazvati i živcima Zemlje.

Zemljina magnetska polja su raznovrsna titrajna područja, koja se kao cjelina u svakoj prilici nazivaju zemljino magnetsko polje. Ona su „stjecište živaca“ Zemlje i istodobno ogledala stambenog planeta. Ako se ta ogledala Zemlje promijene ili zamute pogrešnim ponašanjem ljudi, tada to djeluje na čitavu Zemlju: na klimu, na prirodna carstva i na čovjeka. Magnetske struje mijenjaju čak način ponašanja životinja. Utjecaj na čovjeka je odgovarajući njegovom mišljenju i ponašanju budući da je on, prema svome stanju svijesti, više ili manje povezan s ukupnom magnetičnošću Zemlje. Onako kao što životinje u mnogim slučajevima promijene svoj instinkt i često postaju neuračunljivima, slično se događa kod čovjeka zarobljenog Zemljom. Napetost njegovog tijela popušta. On postaje depresivan i agresivan. Svijet biljaka mijenja isto tako svoje osobine. Mnoge visokorazvijene biljke izumiru, a nastaju niže vrste.

Negativne rušilačke snage što izlaze iz čovjeka oslabljuju njegove vlastite duševne i tjelesne snage i vode sudbinskim udarcima i bolestima

Harmonično uravnotežene magnetske struje bile bi ljekovite za slabe živce čovjeka. One bi mogle slab organizam regenerirati i osnažiti. Odlučujući je međutim stav čovjeka prema Zemlji. Ako je čovjek u harmoniji time u suglasju sa životom, tad će opet žeti harmoniju. Harmonija je poput „simfonije“, što znači suglasje duše i tijela. Harmonija je snaga koja izgrađuje i stabilizira dušu i čovjeka. Tko vodi pozitivno usmjeren život u mislima i riječima, tko se trudi dospjeti u jedinstvo sa svim oblicima života, taj će i primiti pozitivne snage, aktivirati ih i pojačati u sebi. Obrnuto se događa isto, kad čovjek razvija negativne rušilačke snage. Na njega će utjecati negativne, rušilačke snage i potaknuti ga na daljnja protivna djela. Tijekom njegovog života ili njenog života to izaziva popuštanje duševnih i tjelesnih snaga i nelagodnosti, udarci sudbine i bolesti stupaju na mjesto sreće, zadovoljstva i zdravlja. Ako je ponašanje čovjeka međutim pozitivno, kako prema svom bližnjem, tako i prema svojoj okolini, tada će on i iz magnetskih struja privući još postojeće pozitivne snage. One će, ako je to potrebno, izgraditi i ojačati njegovo magnetsko polje.

U zemaljskom opstojanju sve je relativno. Negativno skriva i pozitivne sklonosti u sebi. Tko vodi nesebičan, pozitivan život, njemu je i moguće da u negativnome prepozna pozitivno, da ga potvrđuje i unapređuje. A tko aktivira pozitivne snage, njemu opet služe visoke, plemenite i čiste energije.

Spoznajte dakle: Duhovni zakon privlačenja duhovnih bića, duša i ljudi glasi: Isto privlači uvijek isto“, ili: „isto ide istome“. Tko živi u zakonu uzroka i posljedice morao bi svakog jutra misliti o tome da svaki uzrok, svaka protivnost, bilo u osjećajima, mislima, riječima ili postupcima, stvara uzroke. Svaki uzrok već u sebi nosi klicu posljedice. Iz posljedice može opet nastati novi uzrok ako čovjek pravodobno ne prepozna posljedicu i tako se i dalje ogrješuje o nepromjenjivi zakon. Ako međutim on pravodobno prepozna posljedicu uzroka što ga je posijao, okaje ga i trudi se nadoknaditi protivno, tada posljedica više ne mora uslijediti, ili samo u neznatnoj mjeri, prema vrsti i intenzitetu prijestupa.

Što čovjek sije, to će i žeti. Također i ono što čini velikom „Zemaljskom čovjeku“, Zemlji, pada natrag na njega. Svemogući je rekao: Podčinite Zemlju sebi. On inije rekao: Opljačkajte je i maltretirajte život, biljke i životinje. Štoviše, čak kamenje osjeća sklad i nesklad ljudi! Čovjeka obvezuje dužnost da unapređuje pozitivne energije, gospodari njima i ulaže ih na pravi način, prema vječnome zakonu ljubavi i jedinstva. Tako je, na primjer, promjena atoma, njihovo cijepanje i upotreba, protiv zakona ljubavi i mira. To je protiv Svemirske harmonije, Boga.

Što god disharmonija izazove, negativno je i u uzroku, dakle već u osnovi ima klicu razaranja. Svaka disonanca svejedno kada, gdje, tko ili što ju je izazvalo ili izaziva, remeti harmoniju i pridonosi općenito u odnosu na masu ljkudi, smetnjama na svim područjima života. Isto onako kako Zemljino polje registrira harmoniju ili disharmoniju i proslijeđuje ju nositeljima tona, živcima Zemlje, magnetskom polju, na sličan način se one šire i u životinjama i naročito u najvišem stvorenju na ovoj Zemlji, čovjeku: Čovjekovi se živci grče, životne energije oslabljuju i čovjek obolijeva. Zbog neznatnog svjetlosnog intenziteta duše i tijela organi postaju prijemčivi i osjetljivi za bolesti, viruse i štetne bakterije. Protivne vibracije su davale i daju dakle povoda za grčeve u živčanom sustavu i u organima. Prije svega pritom krvotok biva znatno poremećen, što je opet davalo i daje povoda različitim bolestima. Krv je nositelj materijalnog života. Nije li krv u redu, tada može i cijeli organizam biti skupa s njom oštećen. Ako Zemlja sa svojim šumama, morima, jezerima i rijekama više ne proizvodi dovoljno kisika koji je čovjeku potreban za disanje, tada se kao posljedica onečišćuje i krv, a zatim organi oslabljuju i raspolažu s malim obrambenim snagama. Budući da krv teče kroz cijelog čovjeka, preko nečiste krvi biva istovremeno oštećeno više organa i drugih supstancija ljudskog tijela.

Izvadak iz knjige: „Uzrok i nastanak svih bolesti, što čovjek sije, to će žeti“

Izdavač: Univerzalni Život, Zagreb, 2002.

Preuzeto sa: Živi trenutak

petak, 27. siječnja 2017.

ZNATE LI KOJI JE VAŠ OSOBNI KVANTNI KOD?

Autorica teksta: Egli Ilić

Ono što nismo u stanju logički objasniti, oduvijek smo svrstavali u kategoriju čuda. Prije mnogo godina, gromove smo vezivali uz božju ljutnju, no danas djelovanje prirodnih sila za većinu ljudi ne predstavlja nikakav misterij.

Za demistifikaciju “čuda”, zaslužna je znanost, a u posljednjih stotinjak godina u tome procesu veliku ulogu ima upravo kvantna fizika, koja je mnoge spoznaje, koje su duhovnim mudracima poznate već tisućama godina uspjela i matematički dokazati. Time su se znanost i spiritualnost uvelike približile jedna drugoj, a kao posljedica takve suradnje, nije se dogodio samo skok u znanosti, već se razvio i cijeli niz tehnika osobnog razvoja (od Tesla metode, Theta Healinga, tehnike polja nulte točke, koja se primijenjuje i u Quantum Timeline seansama, i slično), koje uvelike ubrzavaju našu osobnu transformaciju.

Prije su, da bi se dogodio tek mali pomak u kvaliteti života bila potrebna desetljeća rada na sebi, no danas je, uz primjenu tehnika i metoda kvantne znanosti, promjenu moguće ostvariti iznenađujuće brzo – ponekad i kroz svega nekoliko seansi ili drugih terapijskih oblika.

Kvantna znanost i osobni razvoj

Temeljna postavka na kojoj se kvantna fizika zasniva, a čije je razumijevanje ključno i za našu osobnu transformaciju je da u svakome trenutku u različitim kvantnim realnostima postoji neograničeni broj naših kvantnih kopija, pa iako sada možda živimo život koji nas ne zadovoljava, u ovome času postoji i kvantna kopija nas, u kojoj smo potpuno zdravi, sretni, voljeni, u kojoj ostvarujemo obilje, i sve drugo što priželjkujemo – iako nam se to, iz perspektive realnosti koju iskušavamo možda čini i nedostižnim. Upravo ta kvantna kopija nas (kao i svaka druga, u kojoj iskušavamo neki drugi scenarij), postoji kao potencijal, a o nama samima ovisi koji ćemo od tih scenarija, ili kvantnih kopija “uzemljavati”

Naš je energetski sustav posljedica naših iskustava

Ako svoje potencijale i svoje svjesne želje ne ostvarujemo, to samo znači da ih naš energetski sustav kao takve ne podržava. Naš je energetski sustav kompilacija naših dubinskih vjerovanja, nesvjesnih navika i misaonih obrazaca, raznih emocija koje svakodnevno iskušavamo i mnogih drugih programa koji su utkani u našu podsvijest.

Svi ti programi formirani su pod utjecajem raznih podražaja koji su nam se tijekom života dogodili. Neki nam se događaji možda čine “bezazlenima”, no oni mogu odrediti nevjerojatno puno toga u našim životima. Tako primjerice, obična kritika majke, zbog loše skuhanog ručka može u nama stvoriti uvjerenje da nismo dovoljno dobri ili da ne vrijedimo, a nedostatak nagrade u djetinjstvu ili pak uskraćivanje nečega što želimo, uvjerenjem da ne zaslužujemo. Zbog takvih uvjerenja, s kojima ulazimo u život mogu nam propadati projekti, možemo birati poslove koji su loše plaćeni, prihvaćati manje nego što zaslužujemo, a možemo i u privatnom životu birati partnere koji će nas omalovažavati.

Naš će energetski sustav – svi oni programi koje smo u njega utkali uslijed vlastitih životnih iskustava odrediti kojoj ćemo, od bilijuna svojih kvantnih realnosti davati najveću pozornost, a upravo onu realnost kojoj ćemo davati najviše pozornosti ćemo i iskušavati. Nitko od nas ne zna što sve ima u svome energetskom sustavu i što nas sve određuje, no to ne znači da svoje podsvjesne programe ne možemo transformirati, a time utjecati i na kvantnu realnost koju ćemo iskušavati. Pri tome su rješenja koja nam kvantni pristup u osobnom razvoju nudi doista moćna, i bilo bi šteta ne ih iskoristiti.

Quantec – računalna terapija uravnoteženja energetskog sustava na daljinu

Osim već spomenutih brojnih tehnika osobne transformacije koje su se razvile na temeljima kvantnih spoznaja, prije nekoliko desetaka godina, njemački znanstvenici kompilirali su programsko rješenje vibracijskog iscjeljivanja na daljinu, takozvani Quantec. Quantec je računalni sustav koji uz pomoć diode s bijelim šumom uspostavlja interaktivnu, daljinsku komunikaciju s našim energetskim poljem. Zahvaljujući takvoj komunikaciji, Quantec je u stanju, u svega nekoliko minuta detektirati energetske poremećaje u našemu sustavu.

Osim kroz već spomenuta nepodržavajuća uvjerenja, ti se energetski poremećaji mogu manifestirati i kroz neželjene emocije (strahove, brige, tugu), negativne i druge toksične misli i obrasce ponašanja, nerijetko kroz fizičke bolesti, a često i kroz blokade, te nemogućnost realizacije u različitim aspektima života (npr. u poslu, u partnerskim odnosima), i sl., a osim poremećaja koji već postoje, Quantec je u stanju detektirati i poremećaje koji bi se tek mogli pojaviti, ukoliko ništa u svome životu ne promijenimo, te ukoliko zadržimo iste obrasce ponašanja.

Poremećaji u energetskom polju koje je sustav detektirao, popravljaju se odašiljanjem odgovarajućih iscjeljujućih vibracija, temeljem informacija koje ima pohranjene u svojoj bogatoj bazi podataka. Ta baza uključuje informacije o terapijama različitih holističkih sustava (ajurvede, tradicionalne kineske medicine, homeopatije, fitoterapije, terapije bojama, sustave afirmacija, NLP-a i slično).

Naime svaka terapija ima svoju specifičnu vibraciju, a Quantec raspoznaje točno one vibracije koje su osobi potrebne da bi se njezin energetski sustav uravnotežio (da bi se riješila toksičnih vjerovanja, misli, emocija, fizičkih oboljenja i sl.), te joj takve vibracije i šalje daljinski. Na ovaj način osoba u isto vrijeme prima iscjeljujuće vibracije koje su ekvivalent nekoliko desetaka terapija, što ovu terapiju čini izuzetno jakom, a rezultati koji se njome ostvaruju puno su brži nego kada se procesu iscjeljenja pristupa sa svega jednom ili dvije terapije.

Afirmiranje pojedinog aspekta života

Terapija Quantecom djeluje na sve nivoe (fizički, emocionalni, mentalni i duševni), te sve aspekte postojanja, no ukoliko osoba želi posebno afirmirati određeni aspekt života (poput posla, emocionalnog života i slično), ili je određeni energetski poremećaj zauzeo konkretnu formu (npr. prešao u neku fizičku bolest), prije odašiljanja energetske potpore moguće je postaviti i jasnu namjeru, kako bi se stvari pokrenule upravo u tom aspektu života.

Prije terapije, i sama sam postavila namjeru afirmiranja jednog konkretnog aspekta života, i nakon svega nekoliko mjeseci potpore Quantecom mnoge su se stvari u mome životu pokrenule upravo u tom području. Premda se ista terapija koju određuje sam sustav obično šalje u razdoblju od dva mjeseca, Irena Antolak, koja kao Quantec praktičarka ovu tehnologiju primijenjuje na svojim klijentima još od 2009., te koja osim gotovih Quantec rješenja sustav nadopunjuje i bazama podataka koje je sama razvila (neurološki nivoi, artehipovi, eneagrami i sl), pojasnila mi je kako bi u mojem slučaju terapijsku potporu bilo dobro mijenjati svakih mjesec dana.

Naime, ljudi koji kontinuirano rade na podizanju vlastite svjesnosti, te primijenjuju i druge tehnike osobnog razvoja, najčešće puno brže i dolaze do rezultata. Osim toga, sa svakom terapijom Quanteca, naša se osobna vibracija mijenja, te je nakon toga dobro postaviti novu terapiju, to jest, kako to Irena kaže, odrediti naš novi terapijski kvantni kod, u skladu s našim novim energetskim stanjem i novim potrebama. I doista, nakon svakog mjeseca terapije, moj je kvantni kod bio bitno drugačiji, što je samo pokazatelj da se puno toga u mome energetskom polju promijenilo nabolje.

Što se događa pod utjecajem Quantec energetske potpore?

Kako se mijenjanjem osobne vibracije povisuje naša svjesnost, mijenjaju se i naše misli i uvjerenja, mijenjaju se naše namjere, te odluke i akcije koje poduzimamo. No mijenjaju se i energetska polja s kojima rezoniramo. Neki ljudi tada naprosto izlaze iz našega života, no ulaze novi, koji više odgovaraju našoj novoj vibraciji. Neki se problemi za koje smo možda godinama tražili rješenje, razriješavaju sami od sebe, a pojavljuju se nove prilike i nove mogućnosti, koje smo sada u stanju i iskoristiti. Jednom riječju, kada uz podršku Quanteca raščistimo s nepodržavanjućim sadržajima svoje podsvijesti, postajemo energetski puno usmjereniji na konstruktivnije realnosti, pa se kompletna naša realnost počinje mijenjati.

Irena, koja već godinama izučava i primijenjuje različite sustave i tehnike osobnog razvoja, pa tako i one temeljene na kvantnoj fizici, iz vlastitog je iskustva, ali i iskustva rada sa svojim klijentima došla do zaključka kako je primjena kvantnih principa u osobnom razvoju jedan od najbržih puteva za ostvarivanje osobnog iscjeljenja, te općenito, jedan od najbržih načina u manifestiranju života kakvog želimo.

nedjelja, 15. siječnja 2017.

Najzabavnija „tehnika“ brisanja podsvijesti

Ovu „tehniku“ vidjela sam kod svoje kćeri u dobi od 16 godina. Svoje školske praznike provodila je tako da je svakoga dana gledala stare crtiće. Kad sam ju pitala zašto to radi, odgovorila mi je da želi vidjeti što je gledala kao mala i čime su joj crtići napunili glavu. Prihvatila sam njenu ideju i sjela sam s njom odgledati crtić koji je tada gledala. Bio je to crtić Čarobni mač. Jako lijep crtić sa prekrasnom pjesmom pomislila sam, dok nisam malo dublje ušla u priču. Ne želim Vam ovdje iznositi svoje zaključke i time Vam uskratiti mogućnost osobnih uvida. Baciti ću Vam samo jedan hint, kako se kaže.

U sceni kada glavni lik djevojka po imenu Kayley saznaje da joj je umiro otac, vitez Camelota. Ona se u svojoj tuzi okreće i gleda svoj odraz u bunaru i odlučuje da će slijediti njegov put, uvjerena da je to njen život. Sve to prati prekrasna pjesma naslova Na krilima moga oca. Pogađate da se ovdje radi o identifikaciji. I ta njena odluka da uskoči u tuđe cipele, u ovom slučaju leti na očevim krilima, se kroz cijeli crtić podržava, veliča i slavi. Takve crtiće svi smo gledali u najranijoj dobi. Pepeljuge čekaju da ih spasi princ. Princ spasioc traži djevu u nevolji.

Što znanost kaže za rani razvoj djeteta, osobito do sedme godine, svima je već dobro poznato. Znamo da djetetov mozak radi na frekvencijama alfa i theta valova koji upijaju apsolutno sve. Dijete do te dobi nema razvijen mehanizam prosuđivanja i sve uzima kao istinito. Takva stajališta o životu i sebi kao individui, koja je vidjelo u crtiću, odrediti će njegov život. I onda pjevamo: gdje je nestao čovjek gdje se skrivao.... izvrnute vrijednosti strah, samo strah...neostvareni snovi radiš ono što ne voliš.

Zato, da, uzmite si vremena i odgledajte stare crtiće, osvijestite kako su uticali na Vaš sadašnji život. Pogledajte što Vaša djeca i unuci gledaju, razgovarajte s njima, dopustite svojoj mudrosti da prosuđuje, važite i preispitujte sve. Ovo je vrlo zabavna „tehnika“.

Ako se pitate, što da onda djeca gledaju. Ima i jako kvalitetnih crtića, izdvojiti ću japanske anime. Internetom kruži isječak iz anime The Last Airbender, gdje dječak Aang želi naučiti kako ostvariti kontrolu nad stanjem Avatara.  U par minuta predstavljena je cijela mudrost o čakrama korisna djeci i odraslima. Moje je iskustvo da ima veliki izbor anima koje su poučne kako za djecu tako i za odrasle, čak i tu prosuđuje, važite i preispitujte sve.

Irena A.

utorak, 29. studenoga 2016.

Gruba realnost vs. Suptilna realnost

Motiv za ovo izražavanje dala mi je prijateljica sa kojom se nisam čula duže vrijeme. Kako to obično biva kada nakon dužeg perioda čujete osobu, krene razmjena informacija što ima novo u njenom i mom svijetu. Zapravo što se događa u njenoj i mojoj svijesti.

Drago mi je da smo se čule, nekada smo se kretale u istim realnostima. Vijesti su išle otprilike da su svi dobro, ništa se zapravo bitnije ne mijenja, ljudi umiru mladi i od ovih i onih bolesti. To što se ništa ne mijenja mi je jasno, većina voli komfort zone i teže se kreće prema promjenama. Nekima kretanje ide i vrlo dobro, ipak komfort zona je nešto u čemu se svi neko vrijeme vole zadržati. Međutim, to što su ljudi bolesni i što umiru mladi, je izraz Grube realnosti. Izrazi Grube realnosti su i stanja kada nemate vremena za ono što odlučite napraviti, kada nemate novaca za svoje stvarne potrebe, i mnogi drugi. Ako je stanje kada se ništa bitnije ne mijenja konstantno, također je izraz Grube realnosti, u ovome stanju imate šanse pola pola da doživite koliko toliko kvalitetan život, ali također daleko od ispunjenog.

Zašto i kada se događa Gruba realnost?

Gruba realnost događa se kada život prepustimo podsvijesti i tada nismo svjesni Suptilne realnosti. Pitanje koje ovdje jedino ima smisla je: Zašto nismo svjesni Suptilne realnosti? Pokušat ću kroz osobna iskustva dati odgovor na ovo pitanje i usmjeriti vas prema izlazu iz Grube realnosti, usmjeriti vas prema Promatraču. Prema onom dijelu vas koji je usmjeren na Suptilnu realnost, na istinu i dobrobiti koje nam ovaj život pruža.

Podsvijest vs. Svijest

Svaki čovjek ima sustav vjerovanja koji je pohranjen u njegovoj podsvijesti i koji objašnjava realnost i kako stvari funkcioniraju u njoj. Sustav vjerovanja sačinjen je od svih iskustava i stvari koje je čovjek naučio, od onoga što je čuo, iskusio i pospremio svjesno ili nesvjesno. To što podsvijest sadržava sva naša iskustva nije problem, problem je u kvaliteti iskustava, jer upravo će ta kvaliteta stvoriti filter kroz koji ćemo promatrati svijet i stvarati realnost.

Znanost je dokazala da puko promatranje utiče na realnost. Najbolji prikaz za to je Dr. Quantum Double Slit Experiment - Pokus s dvostrukim prorezom: Kvantna čestica (foton, elektron) ispaljena je na cilj koji može detektirati kako je stigla – kao čestica tvari ili kao val energije. Prije no što dosegne cilj, ona mora proći kroz prorez na zapreci. Zagonetka je u tome što, kako se čini, elektron nekako zna, kad zapreka ima jedan prorez, a kad ima dva. Kad je otvoren samo jedan prorez, elektron započinje i završava putovanje kao čestica ili tvar. Kad su otvorena oba prolaza, isti elektron započinje putovanje kao čestica, istovremeno prolazi kroz oba proreza kao val energije, došavši na odredište, ponaša se kao i na početku, kao čestica. No, kvantni je svijet mnogo tajanstveniji i kada je elektron promatran, kod prolaza kroz oba proreza, odlučio je ponašati se kao čestica. Samo promatranje dovelo je do toga da elektron nije prošao kroz oba proreza, već samo kroz jedan. Promatrač je prekinuo funkciju valova, pukim promatranjem.

Znanstvenici su zaključili da na ponašanje elektrona utječe znanje promatrača, svijest, te da je svijest promatrača ono što određuje način na koji će elektron putovati.

Promatrač

I znanost i misticizam opisuju silu koja sve povezuje i daje nam moć da utječemo na ponašanje materije i realnosti, jednostavno putem načina promatranja. Promatrač je stanje promatranja onoga čega smo svjesni. Za početak je potrebno biti svjestan situacije i osobnog stanja, i tada iz pozicije Promatrača neutralno promatrati. Neutralno promatrati znači isključiti sve što je pospremljeno u podsvijesti i promatrati iz neznanja. Za to je potrebna određena količina Originalne energije i prakse.

Kako probuditi Originalnu energiju?

Kažem probuditi, jer to je naše prirodno stanje. Naše je prirodno stanje ostvarenje samospoznaje, samoostvarenja i samoaktualizacije. Postoje li osobe koje imaju  tako posloženu podsvijest da žive svoj originalni život? Postoje i to su postigle buđenjem Originalne energije. Većina je doživjela i iskusila vijesti iz Grube realnosti na svojoj koži. Tako je bilo i u mom slučaju, prvo sam postala svjesana realnosti koju si stvaraju ljudi oko mene, a zatim sam postepeno počela uviđati da sam i sama uhvaćena u Grubu realnost. U tom stanju, koje već mogu nazvati stanju svijesti, počela sam svoj osobni razvoj.

Svoj put započela sam čitanjem raznih knjiga i časopisa iz područja osobnog razvoja, što i većina ljudi radi, i to me dovelo do Quantec sistema. Quantec sistem obuhvaća sve ono što sam godinama proučavala i na vrlo učinkovit način spaja sva ta znanja. Ukratko, interaktivnom računalnom biokomunikacijom na daljinu izmjenjuje informacije iz svoje baze podataka sa informacijama pohranjenim u energetskom polju, svjesnom i nesvjesnom. To je vrlo moćna metoda razvoja Originalne energije, koju sam primjenjujući na sebi ponudila i drugima kroz program Kvantni kôd.

Daljnji tijek razvoja doveo me do Tranceframing škole u kojoj sam stekla znanje upravljanja podsvjesnim sadržajem i disciplinu u energetskom radu. Škola prakticira rad u grupi koji je za mene vrlo bitan, jer omogućava podršku i razmjenu novih uvida i stanja. Rad u grupi je zapravo rad kroz Suptilnu realnost. To znači da možemo odrađivati stvari na drugim razinama i izbjeći udarce Grube realnosti. A kada imate razvijenu praksu Promatrača to se odrađuje u hodu, doslovno vidiš, osjetiš..udahneš..izdahneš..i ..ideš dalje. Upravo potreba za razvojem prakse Promatrača dovela me do NLT studija transformacije, baziranog na Sistemskim konstelacijama. U konstelacijama se u realnom vremenu i prostoru događa igrokaz podsvjesnih sadržaja sudionika. I samo Promatrač može iskusiti i vidjeti istinu i rješenje. Tu praksu promatranja prenjeti u svakodnevni život znači biti svjestan Suptilne realnosti.

Sva ova znanja i tehnike rade na razvoju prakse Promatrača i svjesnosti i omogućavaju rješavanje životnih situacija u hodu vidiš, osjetiš..udahneš..izdahneš..i ..ideš dalje. I tada nema potrebe suočavati se sa iskustvima Grube realnosti, ako se ona i događaju biti će puno blaža i realnija nego kada nema Promatrača. Promatrač je taj koji određuje kako će se energija ponašati, da li će iskustvo biti grubo ili suptilno. Što nam sve omogućava život kroz Suptilne realnosti racionalnim umom ne možemo ni zamisliti ni objasniti.

Irena AntolakQuantec iskustvo, J.H.

Priča ide ovako...unazad 3 tjedna počeo sam raditi na novom poslu, kao što to biva na samom početku kada uđeš u novi sustav potrebno je uložiti 200% energije da se ovlada svim procesima koje sustav zahtjeva, a prekovremeni rad i stres se podrazumjevaju pod normalno, kada se k tome dodaju 2 vikenda koja isto tako provedeš radeči noćne smjene na drugom poslu, a usput još odeš na vjenčanje jer si prije 3 mjeseca obečao prijatelju, desi si se jednostavan krah psihofizičkog sustava, tijelo se razboli, mentalne funkcije se smanje i nastupi stanje permanentog iskušavanje deficita energije i lagane depresije.

Upravo se ovaj scenarij meni desio, i osjećao sam se zbilja jadno, pitanja kao što su da li je to smisao života i kako sam tako zaglavio nisu prestajala zvoniti u glavi. Tijelo mi je bilo teško kao kamen, bio sam odcjepljen od emocija, od života, energija nije jednostavno tekla.

Unatoč tome nastojao sam svaki slobodan trenutak iskoristiti za rad na sebi nebi li uzemljio ovo stanje i podigao razinu energije. Čak sam malkice uspijevao u tome, ali sam se toliko potrošio da nisam imao od kuda „povući energiju“ da napravim značajniji pomak, a ono malo centriranosti koje sam dobio izgubio bi iduće jutro kada bi krenuo na posao.

Ovako frustriran, potrošen i prehlađen molio sam svemir za bilo kakvu pomoć, samo da se izvučem iz ovoga stanja...

Nekoliko trenutaka kasnije dođe mi misao da se javim Ireni..., nisam okljevao ni trenutka, te sam joj poslao poruku, skratio sam radno vrijeme i produžio do Bistre. Irena me pitala što se dešava i što želim? Ukratko sam joj ispičao svoju „žrtva priču“ i nakon kratkog mentaliziranja i bezuspješnog pokušaja da iz sebe izvučem bilo kakvu konstruktivnu namjeru, Irena me prekine i predloži da postavimo namjeru u smjeru da se pokrene energija u sustavu kako bi se uopće mogao centrirati.

Uglavnom rekao sam ok.

Postavili smo namjeru ENERGIJA SLOBODNO TEČE CIJELIM MOJIM BIĆEM , te smo napravili analizu. Stroj je ponovno pokazao svoju nepogrešivu točnost pokazavši mi na ekranu kompletno moje psihofizičko stanje. Dok sam čitao analizu isčuđavao sam se kako je sve to znao, pokazao mi je sve fizičke tekobe koje sam imao, nepoželjnja vjerovanja o sebi i životu koje vrtim cijeli život, te stanja koje sam iskušavao.

S obzirom na analizu Quantec je sam iz baze odabrao informacije koje će mi slati, budući da sam imao povjerenja u Irenu i iskušavao sam krizu, nisam dvojio da li su informacije koje će biti „upucane“ u moj energetski sustav dobre za mene, jednostavno sam vjerovao da jesu.

Tek što je analiza završila, vidio sam svoju sliku na ekranu, Quantec je započeo „upucavati“ informacije u moj energetski sustav. Otišao sam do kauča i legao da malo odmorim, nije prošla ni minuta od kada je Quantec počeo raditi svoj posao u grudima sam osjetio navalu boli i tuge, bol koja me očito tjednima tištila sada je u tren oka izašla u svijesno.

Prihvatio sam osjećaj i nježno ga ispratio doslovno sa nekoliko udisaja i izdisaja. U tome trenutku osjetio sam kako mi se tijelo energizira, postaje mekano i lagano, pritisak iz glave se počeo spuštati i nestajati, misli koje su mi stvarale zabrinutost nestale su da sam jedva primjetio, kompletna kriza nestala je kao rukom odnešena.

Odjednom je tijelom počela teči energija, počeo sam osjećati noge, te me obuzeo nježan osjećaj mira i radosti. U trenutku mi se javila inspiracija, dobio sam hrpu uvida i moj fokus je ponovno bio usmjeren na konstruktivno.

Odmoran i energiziran pozdravio sam se sa Irenom, kada sam izašao na dvorište imao sam osjećaj da ponovno vidim, boje su bile tako čiste, mogao sam osjetiti svaku travku i list na drvetu, osjećaj je bio fenomenalan.

Čak je i moja partnerica osjetila dobrobiti Quanteca kada sam prpošan došao došao do nje, imali smo intezivno druženje do kasno u noć...

Idući dan probudio sam se sa lakoćom, sa elenom sam otišao na posao, cijeli dan sam osjećao mir, stvari su jednostavno tekle, zaredali su se novi klijenti a da nisam ni bio usmjeren na to.

Čak nisam ni trebao raditi prekovremeno, odjednom mi se ponovo otvorilo vrijeme za rad na sebi i posvetio sam se sebi.

Pod dojmom Quanteca i u znak zahvale Ireni odlučio sam iskreno podjeliti svoju priču...

J.H.


četvrtak, 17. studenoga 2016.

Pozivam Vas da iskoristite pogodnost besplatne analize Općeg psihofizičkog dobrostanjaQUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredaniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu biokomunikaciju na daljinu. Instrumentalna biokomunikacija je razmjena informacija između živih organizama i računalnog programa. 
Taj fenomen koristi Quantec sistem i pomoću diode sa bijelim šumom uspostavlja komunikaciju sa osobnim biopoljem, prepozna moguće smetnji koje su se već pojavile ili bi se mogle pojaviti u bliskoj budućnosti.

Kao prenosnici informacija u tom procesu služe nam fotoni. Energetsko polje pohrani se na digitalnu fotografiju i tako svaki biofoton dobiva svoj bračni foton. Znanstveno je dokazano da simultano održavaju kontakt jedni s drugima bez obzira na udaljenost.

Na subatomskoj razini sastavljeni smo od visokoenergetskih fotona, naše tijelo sastoji se od svjetlosti i informacija sadržanih u valovima interferencije. Ono što promijenite na razini fotona, pokreće promjenu u obrascima svjetlosti i informacija. Na toj razini djeluje energetsak potpora sa Quantec sistemom. 

Više o Quantec energetskoj potpori pogledajte na stranicama kvantnikod.com

Quantec ▪ Morfološka polja

Quantec je otvoreni sistem, što omogućuje svakom praktičaru da kreira nove baze informacija i koristi ga na svoj jedinstven način. Baze informacija, odnosno morfološka polja djeluju kroz rezonanciju i vibraciju. Morfološka polja su polja svijesti, to su nevidljivi vibracijski nivoi. Quantec omogučuje rezonanciju između živih organizama i baza informacija i tako korisnik sam sebi nesvjesno odabire vibraciju koja mu je trenutno potrebna, svoj Osobni KVANTNI KÔD.

U vibraciji Osobnog KVANTNOG KÔDA sadržane su informacije morfoloških polja koje Vam ovdje ukratko predstavljamAETHERIC OILS ▪ Eterična ulja djeluju na tijelo, um i duh. Kreću se kroz međustanični prostor i tjelesne tekućine, povezuju  nas s božanskim do dodira s proširenom sviješću.

AFIRMACIJE ▪ Afirmacijama  pokrečemo  pozitivnu autosugestiju i istovremeno dublje procese transformacije. Namjera svjesnog uma  usklađuje se s programima podsvjesnog uma.

ARHETIPOVI ▪ Arhetipovi su univerzalni obrasci ponašanja koji vam mogu, nakon što ih prepoznate, pomoći da bolje razumijete sebe i svoje mjesto u svijetu.

AURA SOMA ▪ Aura-Soma predstavlja prečac između našeg fizičkog tijela, naše zemaljske svijesti i duše.  Pomaže nam da se sjetimo tko smo u stvarnosti i zašto smo došli ovdje na Zemlju u ovom vremenu i prostoru.

AUTOAGRESIJE ▪ Uklanja uzroke koji dovode do autoagresivnih samouništavajućih stanja na fizičkoj razini.

AYURVEDA ▪ Ayurveda regulira tri doše, tri psihofizičke energije koje kontroliraju tjelesne funkcije. Da bi čovjek bio zdrav sve tri doše trebaju biti uravnotežene.

BIOCHEMIC TISSUE SALTS (Schüsslerove soli) ▪ Ravnoteža 12 glavnih vrsta tjelesnih soli, tj. minerala koje ljudsko tijelo prirodno sadrži. Održavanje stabilnog metabolizma unutar stanica je ovisno o prisutnosti tih soli u pravom omjeru u tekućini koja okružuje stanicu.

BOLESTI I NJIHOVO LIJEČENJE ▪ Kao početna točka uzima se određeno stanje koje možemo nazvati imenom klasificiranih bolesti i odabiru se informacije potrebne za liječenje iz svih baza podataka.

ČAKRE ▪ Čakre su energetski centri u tijelu i izvan tijela, akumuliraju i distribuiraju energiju po našem tijelu. Ta nam energija pomaže uskladiti duhovno i fizičko.

DETOXIFICATION ▪ Pokreće čišćenje na svim razinama od čišćenja crijeva, raznih uticaja iz atmosfere do čišćenaj na razini duše.

DODACI PREHRANI ▪ Ova baza sadrži informacije energetskih dodataka, ljekovitog bilja, antioksidante, minerale, multivitamine, vitamine, prirodne dodatke i prirodne antibiotike.

ENEAGRAMI ▪ Transformacija najdublje odluke na neurološkom nivou, najdublje unutarnje slabosti, vodi nas do najveće osobne snage.

ENERGIJSKA TIJELA ▪ Temelji se na raznim energetskim tehnikama kao što je Reiki, Ho’oponopono.

ENZIMI ▪ Enzimi upravljaju kemijskim procesima u pojedinačnim organima kod čovjeka, životinja i biljaka. Zovu ih još i fontana mladosti, obnavljaju energiju, potiču veću izdržljivost i imunitet.

FREKVENCIJE ▪ Temelji se na frekvencijama Dr.Clark, Dr.Rif, iscjeljujućoj glazbi, gong i solfeđo frenkvenijama.

HARMONIZIRANJE DUŠE I TIJELA ▪ Uklanjanje nepoželjnih stanja, stavova i misli, te poticanje poželjnih.

HOMEOPATHY ▪ Homeopatija djeluju na uzrok poremećaja i osobu kao cjelinu.

HOMEOPATIJA ZA DUŠU ▪ Transformacija psihičkih i psihosomatskih tegobe do razine duše.

HORMONI ▪ Regulacija i balans hormona. Hormoni su zaslužni za regulaciju brojnih fizioloških procesa poput metabolizma, rasta i razvoja, a djeluju i na raspoloženje.

ICD 10 ▪ Poticanje ozdravljenja organizma prema klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema.

IZLOŽENOSTI ▪ Detoksikacija i uklanjanje posljedica na tijelo i um od uticaja aditiva i raznih zagađenja iz atmosfere.

KOD SIMBOLA ▪ Iscjeljujući energetski kodovi koji transformiraju naše energetsko polje. Djeluje na ozljede, emocionalno tijelo čovjeka, unutrašnje dijete.

KRALJEŽNICA ▪ Kroz zdravlje kralježnice djeluje se na cjelokupan osobni sistem.

KRISTALI ▪ Kristali deluju na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom nivou postojanja.  Vraćaju u harmoniju suptilne energije, dopirući do uzroka u korijenu.

LIJEČENJE BOJAMA ▪ U cilju postizanja sklada duha i tijela poželjno je okružiti se bojom koja nam je tog trenutka iz bilo kojeg razloga potrebna, a umanjiti ili ukloniti boju koja je višak.

LJEKOVITO BILJE ▪ Biljke sadrže široke palete prirodnih spojeva koje koriste za obavljanje važnih bioloških funkcija, biljni spojevi imaju dugoročan blagotvoran utjecaj na zdravlje ljudi.

MERIDIJANI ▪ Stimulacijom meridijana potiče se tijek vitalne životne energije energetskim kanalima.

NEUROLOŠKO KODIRANJE ▪ Temelji se na tehnici Theta Healing Vianne Stibal i aktivaciji DNK Roberta Gerarda

NEUTRALIZACIJA GEOLOŠKIH ZRAČENJA ▪ Neutralizacija elektrosmoga, raznih frekvencija, zračenja i zagađenja iz atmosfere.

OBNOVA ORGANIZMA BROJČANIM NIZOM ▪ Temelji se na brojčanim nizovima Grigoria Grabovoia

ORTOMOLECULAR MEDICINE ▪ Ortomolekularma medicina liječi i preventira bolesti opskrbljujući tijelo optimalnim količinama informacija tvari koje se u njemu i prirodno nalaze.

OSVJEŠTAVANJE ▪ U svakoj bolesti krije se poruka koju šaljemo sami sebi. Razumijevanje te poruke vodi do izlječenja. Temelji se na knjizi „Bolest kao put“, psihologa Thorwald Dethlefsena i liječnika Ruediger Dahlkea, i na knjigama Transurfing,  Vadima Zelanda

PEPTIDES ▪ Peptidi su mal lanci amino kiselina koji su prisutni u svim stanicama tijela. U organizmu uzrokuju lučenje određenih hormona i ubrzanje metaboličkih procesa te tako indirektno djeluju na procese u stanicama.

PORUKE TIJELA ▪ Putem povezanosti duše, uma i tijela bolest otkriva gdje energetski pohranjujemo negativne emocije u svojim organima, žlijezdama i mišićima, te gdje u svojoj kralježnici zadržavamo strahove i vjerovanja.

PROCES PREOBRAZBE ▪ Temelji se na raznim duhovnim tehnikama i spoznajama.

PSIHOKINEZIOLOGIJA po Klinghardtu ▪ Transformacija raznih sukoba u osjećajima i organima.

REGULACIJA TJELESNE TEŽINE ▪ Stimulacijom akupunktrurnih točaka, biljem i homeopatijom, balansom hormona i dodacima prehrani.

SABOTAŽNI PROGRAM ▪ Transformacija raznih obrazaca i uvjerenja nastalih od predporodnog stadija i u raznim razvojnim fazama.

SPAGYRIC ▪ Spagirika ujedinjuje pozitivne atribute fitoterapije i homeopatije i djeluje na svim razinama bivanja tijelo, um i duh.

SPORT ▪ Radi se na općoj fizičkoj pripremi, oporavku i psihologiji.

STANIČNA PREHRANA ▪ Regulacija minerala i vitamina, te optimalna apsorpcija i sintetiziranje.

TERAPIJA MATIČNIM STANICAMA ▪ One su izvor svih stanica tijela, a njihova sposobnost regeneracije oštećenih tkiva čini ih jedinstvenima. Zbog različitih tipova matičnih stanica koje se nalaze tijelu, uzima se cjelokupna zdrava informacija iz odabranog dijela tijela.

TIJELO ▪ Pregledava se cjelokupno fizičko tijelo i odabiru informacije potrebne za oporavak.

VIBRACIJE ESENCIJA ▪ Ovo je baza koja sadrži vibracije cvjetnih enencija iz cijelog svijeta, esencija kristala, minerala, kaktusa, drveća, vrta i nebrojeno mnogo njihovih kombinacija.

VIBRACIJA PROSTORA, AGRICULTURE, ANIMALS ▪ To su veće baze, koje uz sve gore navedene informacije sadrže i dodatke za točno određenu potrebu. Koristim ih ciljano kod potpore za prostor, ekologiju i životinje.

Irena Antolak, Quantec praktičarka