petak, 30. ožujka 2012.

REPROGRAMIRANJE DNK

Ruski znanstvenici su istraživanjem direktno i indirektno objasnili fenomene kao što su: vidovitost, intuicija, spontano zacjeljivanje i zacjeljivanje na daljinu, samoizlječenje, tehnike afirmacije, neobičnih svjetala/aura oko ljudi (naročito spiritualnih učitelja), utjecaj uma na vremenske uzorke i mnogo drugih stvari. Postoje dokazi o cijelom novo tipu medicine u kojemu DNK može biti mijenjan i reprogramiran uz pomoć riječi i frekvencija bez isključivanja i zamijene jednog jedinog gena. U prijevodu, znanstvenici su nedavno dokazali da se DNK može reprogramirati riječima i frekvencijama. Samo se 10% DNK koristi za građenje proteina. Taj dio je u fokusu zapadnjačkih istraživača DNK-a i taj dio je ispitan i kategoriziran. Ostatak od 90% DNK-a se smatra „otpadom“ DNK-a. Ruski znanstvenici su pak uvjereni da priroda nije glupa te su se udružili s lingvistima i genetičarima da bi zajednički istražili tih 90% otpada DNK-a. Njihovi rezultati, otkrića i zaključci su jednostavnom riječju revolucionarni! Prema njihovim riječima, naš DNK nije samo zaslužan za konstrukciju naših tijela već služi i za pohranu podataka i komunikaciju. Ruski lingvisti su pronašli da genetički kod, naročito onaj u „navodnih“ beskorisnih 90%, prati iste zakone kao i svi ljudski jezici. Do sada su oni ispitali zakone sintaksi, semantiku i osnovna pravila gramatike. Oni su pronašli da lužine naše DNK prate regularnu gramatiku i da imaju isti niz zakonitosti kao drugi jezici. Dakle, ljudski jezici nisu samo tako slučajno nastali već su refleksija nerazdvojive DNK.Ruski biofizičar i molekularni biolog Pjotr Garajajev i njegove kolege su također istraživali vibracijsko ponašanje DNK . Zaključak do kojeg su došli bio je taj da  živući kromosomi funkcioniraju kao solitonični/holografski kompjuteri koji koriste našu endogenu DNK lasersku radijaciju. To znači da su, na primjer, uspjeli modulirati određene uzorke frekvencija na lasersku zraku i da su s tim utjecali na DNK frekvenciju i s time na samu genetičku informaciju. Pošto su bazične strukture DNK lužinasti parovi te je jezik sačinjen od iste strukture, nije potrebno dekodiranje DNK. Možemo koristiti same riječi i rečenice ljudskog jezika-što je također dokazano. Živa DNK supstanca će uvijek reagirati na jezično modulirane laserske zrake čak i na radio valove, ako se koristi pravilna frekvencija. Ovo konačno znanstveno objašnjava zašto afirmacija, autogeni treninzi, hipnoza i slične stvari koje imaju jak efekt na ljudska tijela u stvari djeluju. Potpuno je normalno i prirodno za DNK da reagira na jezik. Dok zapadnjački znanstvenici sijeku jedan gen iz DNK lanca da bi ga ubacili negdje drugdje, Rusi su entuzijastično radili na napravi koja može utjecati na celularni metabolizam kroz odgovarajuće modulirane radio i svjetlosne frekvencije da bi tako popravili genetičke defekte.

Pogledajte video: 


preuzeto sa funkymem.com

1 komentar:

  1. Kako sam između ostaloga i lingvista, povremeno se bavim i prevođenjem, cijelu jednu godinu sam proučavala a i na sebi eksperimentirala sa upravo ovom temom. Nije slučajno da elementi imaju orbitalna stanja internacionalno označena sa latiničnim slovima (s,p,d,f). Ova stanja odražavju njihovu rekatovnost te pojedinačne energetske razine. Tako je i kod DNK te su takvi procesi koji se speminju u gornjem postu reverzibilni. Svaka čast Irena što si se s time pozabavila na ovome blogu.

    OdgovoriIzbriši