četvrtak, 17. studenoga 2016.

Pozivam Vas da iskoristite pogodnost besplatne analize Općeg psihofizičkog dobrostanjaQUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredaniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu biokomunikaciju na daljinu. Instrumentalna biokomunikacija je razmjena informacija između živih organizama i računalnog programa. 
Taj fenomen koristi Quantec sistem i pomoću diode sa bijelim šumom uspostavlja komunikaciju sa osobnim biopoljem, prepozna moguće smetnji koje su se već pojavile ili bi se mogle pojaviti u bliskoj budućnosti.

Kao prenosnici informacija u tom procesu služe nam fotoni. Energetsko polje pohrani se na digitalnu fotografiju i tako svaki biofoton dobiva svoj bračni foton. Znanstveno je dokazano da simultano održavaju kontakt jedni s drugima bez obzira na udaljenost.

Na subatomskoj razini sastavljeni smo od visokoenergetskih fotona, naše tijelo sastoji se od svjetlosti i informacija sadržanih u valovima interferencije. Ono što promijenite na razini fotona, pokreće promjenu u obrascima svjetlosti i informacija. Na toj razini djeluje energetsak potpora sa Quantec sistemom. 

Više o Quantec energetskoj potpori pogledajte na stranicama kvantnikod.com

Nema komentara:

Objavi komentar