srijeda, 28. lipnja 2017.

Energetsko i magnetsko polje čovjeka i Zemlje, Izvadak iz knjige: „Uzrok i nastanak svih bolesti"

Između energetskog i magnetskog polja čovjeka i Zemlje postoji stalno uzajamno djelovanje u kojem se provodi zakon uzroka i posljediceČovjek je energetski snop koji odgovarajući svome mišljenju stvara svoja vlastita energetska polja, to jest magnetska polja. Svaki čovjek prema tome ima svoja energetska i magnetska polja koja odgovaraju njegovom načinu mišljenja i postupanja. Između njegovih magnetskih polja i magnetskih polja Zemlje postoji neprekidno uzajamno djelovanje: Reakcije Zemlje prenose se na čovjeka uzajamnim djelovanjem čovjeka i Zemlje, isto onako kao što se postupci čovjeka prenose na vibraciju Zemlje. To što čovjek nanosi svojoj Zemlji, svome stambenom planetu, on na temelju toga uzajamnog odnosa čovjeka i Zemlje nanosi samome sebi.

Zakon uzroka i posljedice djeluje i provodi se u svakoj ljudskoj misli. U svakoj uzbuđenosti i sklonosti već leži sjetva. Sve dok je čovjek još u tom kauzalnom zakonu, njegove su misli, riječi i djela ponovno posljedica njegovih odgovaranja, njegovih uzroka. Što dakle čovjek učini svojim bližnjima ili svojim subližnjima, životinjama, i Zemlji s njenim carstvima prirode, to će požeti on sam. Magnetska polja Zemlje registriraju sve postupke Zemljinih stanovnika, ljudi, a magnetske struje koje su nositelji tona velikog „Zemljinog čovjeka“, Zemlje, vraćaju natrag sve rezonancije, svejedno kakvog su izraza, pozitivnog ili negativnog, onome tko ih je odaslao: čovjeku. Ono što čovjek učini svom bližnjem i subližnjem, utisne se u njegovu vlastitu dušu. To biva zabilježeno u knjigu života, u dušu. Budući da sve počiva na vibraciji, čovjek ponovno prihvaća i prima u sebe vibraciju koju je nekad i sada odaslao i odašilje.

Zemljina magnetska polja registriraju svaku disonancu, naročito nasilja ljudi koja uzrokuju znatne poremećaje u zračnom prostoru, kao i u Zemlji i na njoj, na primjer atomskim pokusima i sličnim. Sve disonance bivaju sprovedene dalje preko magnetskih struja, nositelja tona Zemljinih magnetskih polja, koje se u prenesenom smislu mogu nazvati i živcima Zemlje.

Zemljina magnetska polja su raznovrsna titrajna područja, koja se kao cjelina u svakoj prilici nazivaju zemljino magnetsko polje. Ona su „stjecište živaca“ Zemlje i istodobno ogledala stambenog planeta. Ako se ta ogledala Zemlje promijene ili zamute pogrešnim ponašanjem ljudi, tada to djeluje na čitavu Zemlju: na klimu, na prirodna carstva i na čovjeka. Magnetske struje mijenjaju čak način ponašanja životinja. Utjecaj na čovjeka je odgovarajući njegovom mišljenju i ponašanju budući da je on, prema svome stanju svijesti, više ili manje povezan s ukupnom magnetičnošću Zemlje. Onako kao što životinje u mnogim slučajevima promijene svoj instinkt i često postaju neuračunljivima, slično se događa kod čovjeka zarobljenog Zemljom. Napetost njegovog tijela popušta. On postaje depresivan i agresivan. Svijet biljaka mijenja isto tako svoje osobine. Mnoge visokorazvijene biljke izumiru, a nastaju niže vrste.

Negativne rušilačke snage što izlaze iz čovjeka oslabljuju njegove vlastite duševne i tjelesne snage i vode sudbinskim udarcima i bolestima

Harmonično uravnotežene magnetske struje bile bi ljekovite za slabe živce čovjeka. One bi mogle slab organizam regenerirati i osnažiti. Odlučujući je međutim stav čovjeka prema Zemlji. Ako je čovjek u harmoniji time u suglasju sa životom, tad će opet žeti harmoniju. Harmonija je poput „simfonije“, što znači suglasje duše i tijela. Harmonija je snaga koja izgrađuje i stabilizira dušu i čovjeka. Tko vodi pozitivno usmjeren život u mislima i riječima, tko se trudi dospjeti u jedinstvo sa svim oblicima života, taj će i primiti pozitivne snage, aktivirati ih i pojačati u sebi. Obrnuto se događa isto, kad čovjek razvija negativne rušilačke snage. Na njega će utjecati negativne, rušilačke snage i potaknuti ga na daljnja protivna djela. Tijekom njegovog života ili njenog života to izaziva popuštanje duševnih i tjelesnih snaga i nelagodnosti, udarci sudbine i bolesti stupaju na mjesto sreće, zadovoljstva i zdravlja. Ako je ponašanje čovjeka međutim pozitivno, kako prema svom bližnjem, tako i prema svojoj okolini, tada će on i iz magnetskih struja privući još postojeće pozitivne snage. One će, ako je to potrebno, izgraditi i ojačati njegovo magnetsko polje.

U zemaljskom opstojanju sve je relativno. Negativno skriva i pozitivne sklonosti u sebi. Tko vodi nesebičan, pozitivan život, njemu je i moguće da u negativnome prepozna pozitivno, da ga potvrđuje i unapređuje. A tko aktivira pozitivne snage, njemu opet služe visoke, plemenite i čiste energije.

Spoznajte dakle: Duhovni zakon privlačenja duhovnih bića, duša i ljudi glasi: Isto privlači uvijek isto“, ili: „isto ide istome“. Tko živi u zakonu uzroka i posljedice morao bi svakog jutra misliti o tome da svaki uzrok, svaka protivnost, bilo u osjećajima, mislima, riječima ili postupcima, stvara uzroke. Svaki uzrok već u sebi nosi klicu posljedice. Iz posljedice može opet nastati novi uzrok ako čovjek pravodobno ne prepozna posljedicu i tako se i dalje ogrješuje o nepromjenjivi zakon. Ako međutim on pravodobno prepozna posljedicu uzroka što ga je posijao, okaje ga i trudi se nadoknaditi protivno, tada posljedica više ne mora uslijediti, ili samo u neznatnoj mjeri, prema vrsti i intenzitetu prijestupa.

Što čovjek sije, to će i žeti. Također i ono što čini velikom „Zemaljskom čovjeku“, Zemlji, pada natrag na njega. Svemogući je rekao: Podčinite Zemlju sebi. On inije rekao: Opljačkajte je i maltretirajte život, biljke i životinje. Štoviše, čak kamenje osjeća sklad i nesklad ljudi! Čovjeka obvezuje dužnost da unapređuje pozitivne energije, gospodari njima i ulaže ih na pravi način, prema vječnome zakonu ljubavi i jedinstva. Tako je, na primjer, promjena atoma, njihovo cijepanje i upotreba, protiv zakona ljubavi i mira. To je protiv Svemirske harmonije, Boga.

Što god disharmonija izazove, negativno je i u uzroku, dakle već u osnovi ima klicu razaranja. Svaka disonanca svejedno kada, gdje, tko ili što ju je izazvalo ili izaziva, remeti harmoniju i pridonosi općenito u odnosu na masu ljkudi, smetnjama na svim područjima života. Isto onako kako Zemljino polje registrira harmoniju ili disharmoniju i proslijeđuje ju nositeljima tona, živcima Zemlje, magnetskom polju, na sličan način se one šire i u životinjama i naročito u najvišem stvorenju na ovoj Zemlji, čovjeku: Čovjekovi se živci grče, životne energije oslabljuju i čovjek obolijeva. Zbog neznatnog svjetlosnog intenziteta duše i tijela organi postaju prijemčivi i osjetljivi za bolesti, viruse i štetne bakterije. Protivne vibracije su davale i daju dakle povoda za grčeve u živčanom sustavu i u organima. Prije svega pritom krvotok biva znatno poremećen, što je opet davalo i daje povoda različitim bolestima. Krv je nositelj materijalnog života. Nije li krv u redu, tada može i cijeli organizam biti skupa s njom oštećen. Ako Zemlja sa svojim šumama, morima, jezerima i rijekama više ne proizvodi dovoljno kisika koji je čovjeku potreban za disanje, tada se kao posljedica onečišćuje i krv, a zatim organi oslabljuju i raspolažu s malim obrambenim snagama. Budući da krv teče kroz cijelog čovjeka, preko nečiste krvi biva istovremeno oštećeno više organa i drugih supstancija ljudskog tijela.

Izvadak iz knjige: „Uzrok i nastanak svih bolesti, što čovjek sije, to će žeti“

Izdavač: Univerzalni Život, Zagreb, 2002.

Preuzeto sa: Živi trenutak

petak, 27. siječnja 2017.

ZNATE LI KOJI JE VAŠ OSOBNI KVANTNI KOD?

Autorica teksta: Egli Ilić

Ono što nismo u stanju logički objasniti, oduvijek smo svrstavali u kategoriju čuda. Prije mnogo godina, gromove smo vezivali uz božju ljutnju, no danas djelovanje prirodnih sila za većinu ljudi ne predstavlja nikakav misterij.

Za demistifikaciju “čuda”, zaslužna je znanost, a u posljednjih stotinjak godina u tome procesu veliku ulogu ima upravo kvantna fizika, koja je mnoge spoznaje, koje su duhovnim mudracima poznate već tisućama godina uspjela i matematički dokazati. Time su se znanost i spiritualnost uvelike približile jedna drugoj, a kao posljedica takve suradnje, nije se dogodio samo skok u znanosti, već se razvio i cijeli niz tehnika osobnog razvoja (od Tesla metode, Theta Healinga, tehnike polja nulte točke, koja se primijenjuje i u Quantum Timeline seansama, i slično), koje uvelike ubrzavaju našu osobnu transformaciju.

Prije su, da bi se dogodio tek mali pomak u kvaliteti života bila potrebna desetljeća rada na sebi, no danas je, uz primjenu tehnika i metoda kvantne znanosti, promjenu moguće ostvariti iznenađujuće brzo – ponekad i kroz svega nekoliko seansi ili drugih terapijskih oblika.

Kvantna znanost i osobni razvoj

Temeljna postavka na kojoj se kvantna fizika zasniva, a čije je razumijevanje ključno i za našu osobnu transformaciju je da u svakome trenutku u različitim kvantnim realnostima postoji neograničeni broj naših kvantnih kopija, pa iako sada možda živimo život koji nas ne zadovoljava, u ovome času postoji i kvantna kopija nas, u kojoj smo potpuno zdravi, sretni, voljeni, u kojoj ostvarujemo obilje, i sve drugo što priželjkujemo – iako nam se to, iz perspektive realnosti koju iskušavamo možda čini i nedostižnim. Upravo ta kvantna kopija nas (kao i svaka druga, u kojoj iskušavamo neki drugi scenarij), postoji kao potencijal, a o nama samima ovisi koji ćemo od tih scenarija, ili kvantnih kopija “uzemljavati”

Naš je energetski sustav posljedica naših iskustava

Ako svoje potencijale i svoje svjesne želje ne ostvarujemo, to samo znači da ih naš energetski sustav kao takve ne podržava. Naš je energetski sustav kompilacija naših dubinskih vjerovanja, nesvjesnih navika i misaonih obrazaca, raznih emocija koje svakodnevno iskušavamo i mnogih drugih programa koji su utkani u našu podsvijest.

Svi ti programi formirani su pod utjecajem raznih podražaja koji su nam se tijekom života dogodili. Neki nam se događaji možda čine “bezazlenima”, no oni mogu odrediti nevjerojatno puno toga u našim životima. Tako primjerice, obična kritika majke, zbog loše skuhanog ručka može u nama stvoriti uvjerenje da nismo dovoljno dobri ili da ne vrijedimo, a nedostatak nagrade u djetinjstvu ili pak uskraćivanje nečega što želimo, uvjerenjem da ne zaslužujemo. Zbog takvih uvjerenja, s kojima ulazimo u život mogu nam propadati projekti, možemo birati poslove koji su loše plaćeni, prihvaćati manje nego što zaslužujemo, a možemo i u privatnom životu birati partnere koji će nas omalovažavati.

Naš će energetski sustav – svi oni programi koje smo u njega utkali uslijed vlastitih životnih iskustava odrediti kojoj ćemo, od bilijuna svojih kvantnih realnosti davati najveću pozornost, a upravo onu realnost kojoj ćemo davati najviše pozornosti ćemo i iskušavati. Nitko od nas ne zna što sve ima u svome energetskom sustavu i što nas sve određuje, no to ne znači da svoje podsvjesne programe ne možemo transformirati, a time utjecati i na kvantnu realnost koju ćemo iskušavati. Pri tome su rješenja koja nam kvantni pristup u osobnom razvoju nudi doista moćna, i bilo bi šteta ne ih iskoristiti.

Quantec – računalna terapija uravnoteženja energetskog sustava na daljinu

Osim već spomenutih brojnih tehnika osobne transformacije koje su se razvile na temeljima kvantnih spoznaja, prije nekoliko desetaka godina, njemački znanstvenici kompilirali su programsko rješenje vibracijskog iscjeljivanja na daljinu, takozvani Quantec. Quantec je računalni sustav koji uz pomoć diode s bijelim šumom uspostavlja interaktivnu, daljinsku komunikaciju s našim energetskim poljem. Zahvaljujući takvoj komunikaciji, Quantec je u stanju, u svega nekoliko minuta detektirati energetske poremećaje u našemu sustavu.

Osim kroz već spomenuta nepodržavajuća uvjerenja, ti se energetski poremećaji mogu manifestirati i kroz neželjene emocije (strahove, brige, tugu), negativne i druge toksične misli i obrasce ponašanja, nerijetko kroz fizičke bolesti, a često i kroz blokade, te nemogućnost realizacije u različitim aspektima života (npr. u poslu, u partnerskim odnosima), i sl., a osim poremećaja koji već postoje, Quantec je u stanju detektirati i poremećaje koji bi se tek mogli pojaviti, ukoliko ništa u svome životu ne promijenimo, te ukoliko zadržimo iste obrasce ponašanja.

Poremećaji u energetskom polju koje je sustav detektirao, popravljaju se odašiljanjem odgovarajućih iscjeljujućih vibracija, temeljem informacija koje ima pohranjene u svojoj bogatoj bazi podataka. Ta baza uključuje informacije o terapijama različitih holističkih sustava (ajurvede, tradicionalne kineske medicine, homeopatije, fitoterapije, terapije bojama, sustave afirmacija, NLP-a i slično).

Naime svaka terapija ima svoju specifičnu vibraciju, a Quantec raspoznaje točno one vibracije koje su osobi potrebne da bi se njezin energetski sustav uravnotežio (da bi se riješila toksičnih vjerovanja, misli, emocija, fizičkih oboljenja i sl.), te joj takve vibracije i šalje daljinski. Na ovaj način osoba u isto vrijeme prima iscjeljujuće vibracije koje su ekvivalent nekoliko desetaka terapija, što ovu terapiju čini izuzetno jakom, a rezultati koji se njome ostvaruju puno su brži nego kada se procesu iscjeljenja pristupa sa svega jednom ili dvije terapije.

Afirmiranje pojedinog aspekta života

Terapija Quantecom djeluje na sve nivoe (fizički, emocionalni, mentalni i duševni), te sve aspekte postojanja, no ukoliko osoba želi posebno afirmirati određeni aspekt života (poput posla, emocionalnog života i slično), ili je određeni energetski poremećaj zauzeo konkretnu formu (npr. prešao u neku fizičku bolest), prije odašiljanja energetske potpore moguće je postaviti i jasnu namjeru, kako bi se stvari pokrenule upravo u tom aspektu života.

Prije terapije, i sama sam postavila namjeru afirmiranja jednog konkretnog aspekta života, i nakon svega nekoliko mjeseci potpore Quantecom mnoge su se stvari u mome životu pokrenule upravo u tom području. Premda se ista terapija koju određuje sam sustav obično šalje u razdoblju od dva mjeseca, Irena Antolak, koja kao Quantec praktičarka ovu tehnologiju primijenjuje na svojim klijentima još od 2009., te koja osim gotovih Quantec rješenja sustav nadopunjuje i bazama podataka koje je sama razvila (neurološki nivoi, artehipovi, eneagrami i sl), pojasnila mi je kako bi u mojem slučaju terapijsku potporu bilo dobro mijenjati svakih mjesec dana.

Naime, ljudi koji kontinuirano rade na podizanju vlastite svjesnosti, te primijenjuju i druge tehnike osobnog razvoja, najčešće puno brže i dolaze do rezultata. Osim toga, sa svakom terapijom Quanteca, naša se osobna vibracija mijenja, te je nakon toga dobro postaviti novu terapiju, to jest, kako to Irena kaže, odrediti naš novi terapijski kvantni kod, u skladu s našim novim energetskim stanjem i novim potrebama. I doista, nakon svakog mjeseca terapije, moj je kvantni kod bio bitno drugačiji, što je samo pokazatelj da se puno toga u mome energetskom polju promijenilo nabolje.

Što se događa pod utjecajem Quantec energetske potpore?

Kako se mijenjanjem osobne vibracije povisuje naša svjesnost, mijenjaju se i naše misli i uvjerenja, mijenjaju se naše namjere, te odluke i akcije koje poduzimamo. No mijenjaju se i energetska polja s kojima rezoniramo. Neki ljudi tada naprosto izlaze iz našega života, no ulaze novi, koji više odgovaraju našoj novoj vibraciji. Neki se problemi za koje smo možda godinama tražili rješenje, razriješavaju sami od sebe, a pojavljuju se nove prilike i nove mogućnosti, koje smo sada u stanju i iskoristiti. Jednom riječju, kada uz podršku Quanteca raščistimo s nepodržavanjućim sadržajima svoje podsvijesti, postajemo energetski puno usmjereniji na konstruktivnije realnosti, pa se kompletna naša realnost počinje mijenjati.

Irena, koja već godinama izučava i primijenjuje različite sustave i tehnike osobnog razvoja, pa tako i one temeljene na kvantnoj fizici, iz vlastitog je iskustva, ali i iskustva rada sa svojim klijentima došla do zaključka kako je primjena kvantnih principa u osobnom razvoju jedan od najbržih puteva za ostvarivanje osobnog iscjeljenja, te općenito, jedan od najbržih načina u manifestiranju života kakvog želimo.

nedjelja, 15. siječnja 2017.

Najzabavnija „tehnika“ brisanja podsvijesti

Ovu „tehniku“ vidjela sam kod svoje kćeri u dobi od 16 godina. Svoje školske praznike provodila je tako da je svakoga dana gledala stare crtiće. Kad sam ju pitala zašto to radi, odgovorila mi je da želi vidjeti što je gledala kao mala i čime su joj crtići napunili glavu. Prihvatila sam njenu ideju i sjela sam s njom odgledati crtić koji je tada gledala. Bio je to crtić Čarobni mač. Jako lijep crtić sa prekrasnom pjesmom pomislila sam, dok nisam malo dublje ušla u priču. Ne želim Vam ovdje iznositi svoje zaključke i time Vam uskratiti mogućnost osobnih uvida. Baciti ću Vam samo jedan hint, kako se kaže.

U sceni kada glavni lik djevojka po imenu Kayley saznaje da joj je umiro otac, vitez Camelota. Ona se u svojoj tuzi okreće i gleda svoj odraz u bunaru i odlučuje da će slijediti njegov put, uvjerena da je to njen život. Sve to prati prekrasna pjesma naslova Na krilima moga oca. Pogađate da se ovdje radi o identifikaciji. I ta njena odluka da uskoči u tuđe cipele, u ovom slučaju leti na očevim krilima, se kroz cijeli crtić podržava, veliča i slavi. Takve crtiće svi smo gledali u najranijoj dobi. Pepeljuge čekaju da ih spasi princ. Princ spasioc traži djevu u nevolji.

Što znanost kaže za rani razvoj djeteta, osobito do sedme godine, svima je već dobro poznato. Znamo da djetetov mozak radi na frekvencijama alfa i theta valova koji upijaju apsolutno sve. Dijete do te dobi nema razvijen mehanizam prosuđivanja i sve uzima kao istinito. Takva stajališta o životu i sebi kao individui, koja je vidjelo u crtiću, odrediti će njegov život. I onda pjevamo: gdje je nestao čovjek gdje se skrivao.... izvrnute vrijednosti strah, samo strah...neostvareni snovi radiš ono što ne voliš.

Zato, da, uzmite si vremena i odgledajte stare crtiće, osvijestite kako su uticali na Vaš sadašnji život. Pogledajte što Vaša djeca i unuci gledaju, razgovarajte s njima, dopustite svojoj mudrosti da prosuđuje, važite i preispitujte sve. Ovo je vrlo zabavna „tehnika“.

Ako se pitate, što da onda djeca gledaju. Ima i jako kvalitetnih crtića, izdvojiti ću japanske anime. Internetom kruži isječak iz anime The Last Airbender, gdje dječak Aang želi naučiti kako ostvariti kontrolu nad stanjem Avatara.  U par minuta predstavljena je cijela mudrost o čakrama korisna djeci i odraslima. Moje je iskustvo da ima veliki izbor anima koje su poučne kako za djecu tako i za odrasle, čak i tu prosuđuje, važite i preispitujte sve.

Irena A.